Previous Entry Share
Mielen harjoittamisesta
alex_diamond
Ihmismieli toimii lakkaamatta. Ajatusten virtaa on mahdoton pysäyttää. Kun harjoitin zen-meditaatiota, huomasin miten sekavaa muusia ajatukset itse asiassa ovatkaan. Silti meditaatio vaikutti aktivoivasti jo ensimmäisen kerran jälkeen. Meditaation on useissa tutkimuksissa todettu lisäävän hyvinvointia. Mutta meditaation lisäksi mikä tahansa tekeminen, jossa pitää keskittyä tekemiseen itseensä - kuten vaikkapa uiminen - selkeyttää mieltä ja tuntuu lisäävän hyvää oloa. On hieman erikoista, että "vähentämällä" ajattelua lisäämme itse asiassa hyvää oloamme, onhan ajattelu ihmiselle ominaista, itsestään selvää ja jatkuvaa. Jung hoiti puutarhaansa, muuten hän olisi saattanut seota ylitsepursuavaan ajatusvirtaansa.

Mistä sitten on kyse, kun teemme jotakin näennäisen tyhjää, teknistä tai toistavaa? Monelle esimerkiksi meditaatio tai jooga on verrattavissa urheiluharjoitukseen, missä ei sinänsä ole mitään väärää. Suurin osa ihmisistä haluaa varmasti voida hyvin, ja esimerkiksi kuntosalilla tai jumpassa käyminen voi vallan mainiosti riittää. Ajatuksia tyhjentävä harjoite voi kuitenkin olla myös väline oman persoonansa - tai kuten esimerkiksi D.T. Suzuki sanoo, tiedostamattoman tai Itsen - etsimiseen. Suzuki arvostelee tiedettä kovin sanoin sen halusta toimia älyn ja logiikan alueella. Zen-buddhismi pyrkii etsimään jotakin, jolle ei ole selitystä ja joka voi löytyä vasta kun huomaa järjen tuottavan vain loputtomia spiraaleita, jotka eivät pääse ytimeen. Se voi vaatia vuosien harjoitusta ja luopumista.

En väitä ymmärtäväni aina kaikkea, mitä monet zen-munkit esimerkeissään hakevat. Enkä väitä myöskään että järki ja äly tuottaisivat vain huonoja asioita, päinvastoin. Mutta on olemassa hetkiä, joissa intuitio ja epä-älyllinen virtaamisen tila tuottavat oivalluksia jostakin jota ei voi selittää tai edes kuvailla. Voi olla että tällaiset hetket ja tilat tuottavat kirjallisuutta tai musiikkia. Voi olla että ne lisäävät halua rakastaa kaikkea (mikä saattaa olla myös harhainen tila tässä usein raadollisessa ja väkivaltaisessa maailmassamme). Joka tapauksessa henkiset ja fyysiset harjoitteet tuntuvan tekevän hyvää, välitti prosessin luonteesta tai lopputuloksesta sitten jotain tai ei. Toki mahdollinen opettaja tai guru voi myös yrittää manipuloida ja johdatella liian aggressiivisesti, itse näkisin pyrkimyksen (tai ei-pyrkimyksen) olevan luonteeltaan tyhjä, lähes itsestään täyttyvä ja ohjautuva.

Jokaisessa on potentiaa, joka odottaa täydentymistään. Mielen tyhjentäminen on yksi keino pyrkiä omaa persoonaansa kohti, niin ristiriitaiselta kuin se ehkä kuulostaakin. Eikä tarvitse edes olla uskonnollinen ihminen tähän uskoakseen.

?

Log in

No account? Create an account